top of page

Договір-оферта

Ця Оферта є пропозицією Trifecta, далі іменованого «Сервіс», укладення з Вами, дієздатною фізичною особою, або юридичною особою, далі іменується «Користувач», угоди. Надходження грошових коштів у повному розмірі за оплачене Користувачем замовлення інфоматеріалу, курсу, тренінгу, здійснене ним на інтернет-сайті trifecta, або початок використання інфоматеріалів, що знаходяться у вільному доступі, є повною і беззастережною згодою (акцептом) Користувача на укладення угоди користувача (далі – «угода») на наступних умовах:

1. Терміни та визначення:

1.1. Сайт-інтернет-сайт, що належить сервісу і розміщений в мережі інтернет за адресою , включаючи всі його розділи, сторінки, файлову структуру і будь-які інші структурні елементи, контент, інфоматеріали, вихідний і об’єктний код, дизайн, графіки, аудіовізуальні твори, фотографії.

1.2. Інфоматеріал-інформаційно-навчальний аудіо -, відео – або текстовий матеріал, розміщений (трансльований) сервісом на сайті.

1.3. Послуги доступу-послуги з надання доступу до інфоматеріалу або курсу шляхом організації його відтворення та перегляду на сайті через браузер Користувача без можливості збереження на комп’ютер користувача.

1.4. Додаткові послуги-послуги Сервісу, що надаються користувачеві під час його участі в курсі (тренінгу) в залежності від придбаного Користувачем пакета. В рамках курсу можуть бути кілька пакетів Додаткових послуг, що відрізняються набором Додаткових послуг і вартістю.

1.5. Послуги – послуги доступу, інформаційні послуги, додаткові послуги.

2. Предмет Угоди

2.1. Сервіс після повного надходження оплати від Користувача, в межах і на умовах, зазначених в оголошенні, зобов’язується: – надати Користувачеві послуги доступу до інфоматеріалів і (або) інформаційні послуги, і (або) додаткові послуги.

2.2. У відповідному оголошенні визначається істотні умови і параметри, в тому числі: – для курсу – короткий зміст (програма), час і умови його проведення; наявність і набір інформаційних послуг, і (або) Додаткових послуг; терміни, протягом яких надаються послуги; вартість послуг; – для Інфоматеріалу – короткий опис або зміст; термін, протягом якого надається послуга доступу (при наявності); вартість послуги доступу.


 

3. Надання доступу до Плану послуг
 

3.1. З моменту повної оплати доступу до Плану послуг з Користувачем зв’яжеться представник Trifecta team для узгодження деталей. Для зборів Користувач може сплатити спочатку передоплату 50% (300€) для бронювання місця, залишок суми оплатити за 10 днів до початку сбору. Для оплати виставляють рахунок від фізичної особи-підприємця. Оплатити  можна з картки, або у відділенні банку.

3.2. Сервіс має право розміщувати у вільний (безкоштовний) доступ Інфоматеріали або курси і на власний розсуд припиняти до них вільний (безкоштовний) доступ.

4. Надання фізкультурно-спортивних (оздоровчих) послуг

4.1. Правила у умови надання фізкультурно-спортивних (оздоровчих) послуг по посиланню

5. Порядок оплати

5.1. Користувач зобов’язується сплатити сервісу вартість курсу, зазначену в оголошенні, на умовах повної попередньої оплати.

5.2. Порядок перерахування грошових коштів, а також інші умови оплати визначаються на Сайті, а також обумовлені правилами сторонніх платіжних систем.

5.3. Вартість курсу, Інфоматеріалу може бути змінена сервісом в односторонньому порядку.

5.4. Курс, Інфоматеріал вважаються оплаченими Користувачем з моменту отримання сервісом інформації від платіжної системи, використовуваної для їх оплати, про успішне проведення транзакції на користь сервісу в повному обсязі.

5.5. Всі витрати з переказу грошових коштів, включаючи комісії банків, платіжних систем, платіжних агрегаторів, несе Користувач.

5.6. Користувач зобов’язується зберігати всі документи, що підтверджують здійснення оплати, до моменту зарахування грошових коштів на баланс сервісу.

5.7. Користувач несе відповідальність за сплату всіх податків, зборів, платежів, пов’язаних із замовленням, доставкою та придбанням курсу, щодо яких він є платником відповідно до чинного щодо нього податковим, митним або іншим законодавством.

6. Повернення та гарантії

6.1. Вартість пакету не підлягає поверненню (повному або частковому) користувачеві (в тому числі при усуненні користувача від надання послуг) за винятком випадку, коли послуги  не були проведені з вини сервісу. Сервіс на власний розсуд в індивідуальному порядку має право здійснити повне або часткове повернення вартості інформаційних послуг і (або) Додаткових послуг, якщо для плану була передбачена така можливість.

6.2. В оголошенні може бути вказаний інший порядок повернення вартості послуг, що відрізняється від передбаченого в пункті 6.1 Угоди.

6.4. Сервіс не гарантує будь-яких виробничих, маркетингових, фінансових чи інших результатів від використання Користувачем інформації, що міститься в Інфоматеріалах отриманих від Тренера.

7. Права на об’єкти інтелектуальної власності

7.1. Сервісу належать права використання або виключні права на об’єкти інтелектуальної власності, що використовуються в Інфоматеріалах. Користувачеві надається право використання таких об’єктів інтелектуальної власності виключно в межах, необхідних для отримання доступу до інформаційних матеріалів (пункт 1.3 І РОЗДІЛ 3 Угоди) або для отримання інформаційних і (або) Додаткових послуг в ході курсу. Якщо сервісом надано можливість копіювання (збереження) Інфоматеріалу, розміщеного на сайті, користувач має право відтворювати його на технічних засобах Користувача.

7.2. Поширення (безоплатне або за плату), роздрукування, репродукування, переробка і зміна Інфоматеріалів або інформації, здійснення будь-яких інших дій з Інфоматеріалом або його частиною не допускаються.

8. Конфіденційність і захист персональних даних

8.1. Всі відомості, витребувані сервісом від користувача використовуються виключно з метою надання Користувачеві всіх матеріалів курсу і продажу фізичних носіїв, а також укладення та виконання Угоди.

8.2. Користувач висловлює свою згоду Сервісу на обробку своїх персональних даних, а також будь-якої іншої інформації, наданої Користувачем, як з використанням засобів автоматизації, так і без використання таких засобів в цілях, зазначених у пункті 8.1 Угоди, а також у цілях маркетингових досліджень та просування продуктів Сервісу, з дати цього згоди до дати, яка настає через 5 (п’ять) років з дати припинення зобов’язань Сторін за Угодою, з можливістю відкликання такої згоди на підставі письмової заяви Користувача.

8.3. Користувач надає свою згоду Сервісу на направлення Користувачеві періодичних повідомлень,новинних розсилок та інших інформаційних і рекламних матеріалів на адресу електронної пошти, номер телефону або з використанням іншої контактної інформації та засобів комунікації, наданих Користувачем Сервісу.

9. Відповідальність. Порядок вирішення конфліктів

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за угодою сервіс несе відповідальність за реальні (прямі) збитки, понесені Користувачем. При цьому відповідальність сервісу обмежується сумою, отриманою ним в оплату курсу, придбаного Користувачем.

9.2. Сервіс не несе відповідальності за Інфоматеріали, що знаходяться на сайті у відкритому (безкоштовному) доступі.

9.3. Сервіс не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання Користувачем у своїй практичній діяльності інформації, що міститься на сайті, так само як отриманої в ході участі користувача в курсі.

9.4. Сторони встановили претензійний досудовий порядок врегулювання розбіжностей і суперечок. Претензія повинна бути направлена в письмовій формі рекомендованим листом з повідомленням. Термін для відповіді на пред’явлену претензію – 30 (тридцять) календарних днів з моменту отримання претензії іншою стороною.

9.5. У разі неотримання відповіді на претензію у зазначений у пункті

9.6 Угоди строк або недосягнення Сторонами взаємоприйнятного рішення, суперечка передається на вирішення суду відповідно до правил підвідомчості, визначених законодавством України, за місцем знаходження Сервісу.

10. Зміна та розірвання угоди

10.1. Сервіс має право в будь-який час вносити зміни і (або) доповнення в Угоду. Сервіс повідомляє користувача про це, розміщуючи відповідну інформацію одним або декількома способами (за вибором сервісу) шляхом: – розміщення відповідного повідомлення на сайті; – направлення повідомлення на адресу електронної пошти або номер телефону Користувача.

10.2. Будь-які зміни і (або) доповнення Угоди застосовуються сервісом з моменту набрання ними чинності, що визначається Сервісом, і поширюються на всіх користувачів, у тому числі на тих, хто уклав угоду раніше дати набрання чинності таких змін і (або) доповнень.

10.3. Сервіс має право в односторонньому порядку відмовитися від угоди: – у будь – який момент при виконанні всіх своїх існуючих зобов’язань перед Користувачем; – у випадках, зазначених у пунктах 4.5, 4.6 угоди; – у разі порушення Користувачем умов Угоди або чинного законодавства. У разі односторонньої відмови сервісу, Розділ 6 Угоди про повернення не застосовується, А надання курсу за угодою вважаються наданими сервісом в повному обсязі.

11. Інші умови

11.1. У всьому, що не врегульовано угодою сторони керуватимуться законодавством України.

11.2. Всі повідомлення, вказівки, повідомлення, згоди, документи та іншого роду повідомлення у зв’язку з ходом виконання Угоди повинні виходити від користувача особисто або від уповноважених осіб користувача або сервісу і можуть бути спрямовані за допомогою засобів телефонного зв’язку, електронної пошти або інших електронних засобів комунікації, що дозволяють ідентифікувати відправника, одержувача, час відправлення та отримання, а також зберігати і підтверджувати історію обміну кореспонденцією, якщо інше прямо не передбачено Угодою або законодавством.

11.3. Права та обов’язки за угодою не можуть бути передані Користувачем третій особі без попередньої згоди сервісу.

11.4. У разі, якщо ця угода укладається від імені юридичної особи, то при акцепті Оферти Користувач підтверджує і гарантує, що акцепт здійснений належно уповноваженим представником Користувача.

З усіх питань зв’яжіться з нами будь-яким зручним способом:

E-mail: chernenko.forms@gmail.com

Телефон: +380 63 623 2195

bottom of page